Son Devrin Yiğit Kadınlarından Zeynep El Gazali
O, zamanının Zeynebiydi. O, "Zamanın Zeynebi".

Mümin bir kadının dava uğruna yapması gerekenlere çağın en belirgin örneklerinden biridir O. İslam âleminin aktif ve seçkin hanım şahsiyetlerinden olan Zeynep Muhammed El-Gazali El-Cubeyli... Bu değerli şahsiyet, 10 yaşına gelene kadar eğitimini Ezher âlimlerinden olan babasından aldı. Babasının vefat etmesinden sonra eğitimini medreseden almaya başlayan Gazali'nin hocaları arasında Ezher'in önde gelen âlimleri de bulunuyordu. Zeynep El Gazali "Zindan hatırları" adlı kitapta, mümin bir kadının zalimlere karşı duruşunun hikayesini anlatmaktadır.
Yaptığı çalışmalarla rejimin dikkatlerini çeken Gazali, 1964 yılında trafik kazası geçirir, aslında bu bir suikasttır. Arzu ettiği, yolunda uğraştığı şahadete kavuşamaz. Tedavisi olumlu gider ve toparlanır.

"Birçok makam teklifi alır ama o, davayı hiçbir şeye satmayacağı konusunda kararlıdır. Müslüman Kadınlar Birliğini kurar ve  Tevhidin tekrar anlaşılması uğruna yoğun bir çalışma içerisine girer. Müslüman Kadınlar Birliği'ni kurması, bir heves ve geçici heyecan değildir. O, Tevhid davasının insana yüklediği kutsal sorumluluğun farkındadır. Geçici bir heves olmadığını aksine Tevhid iddiasının bir bedeli olduğunu çok iyi bilmektedir. Müslüman Kadınlar birliği, Mısır'da İslami ve siyasi alanlarda çalışmalara başladı. Zeynep Gazali, bu teşkilatı kurduğunda henüz 20 yaşında bulunuyordu. Henüz yirmi yaşında çiçeği burnunda ama kararlı genç bir hanım davetçi. O, zamanının Zeynebi, zamanın zeynebiydi...

Bu arada, 1951–1958 yılları arasında "Müslüman Hanımlar" Dergisini çıkarmaya başladı. Öyle ya, davet uğruna her imkân, her meziyet değerlendirilmeli. Cihadın her türü, İslam'ın yeryüzüne hâkim olması için kullanılmalıydı. Dergide Müslümanların bilinçlenmesinin yanında hanımların sorunlarını da dile getirdi. Daha sonra Müslüman Kardeşler teşkilatı İmamı Hasan El Benna ile tanışır. Beraber dava uğruna çalışmak için karar alırlar ve 1948 yılında 'Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) Teşkilatı'na katılarak Zeynep El Gazali, İmama biat eder.Vahdet farzdır. Davanın hâkimiyeti için güçlerin bir olması gerekir. Biat, Allah adına söz vermek demektir. İslam davasının menfaati, her türlü menfaatin üzerinde olmalıdır. Zeynep El Gazalinin biat ettiği ifadeler, başlı başına ders niteliğindedir."Ben, Zeynep El Gazali, kendisini Allah'a adamaktan başka hiçbir arzusu yoktur. Allah yolunda bu davet erini dilediği gibi çalıştırmaya ehil olan şahsiyetsin. Emir ve talimatını bekliyorum Sayın İmam. İslam'ın zaferi için çalışmak üzere sana biat ediyorum. Allah şahidimiz olsun, bu yolda sarf edeceğim en ucuz şey kanım olacaktır.”

O, bir çağın sahabesiydi. O, bir yiğit kadın. O, öncekilerin izini takip eden asrın şahidi. Bu dava, cinsiyet işi değildi şahsiyet işiydi 1955 yılında hapse düşen mücahitlerin aileleri için var gücüyle yardım çalışmaları yürüttü.

Ve nihayet peşine Abdunnasır’ın casusları takıldı. Kâh kendilerini açık edip dünyalık makam ve mevki teklif ediyorlar. Kâh takva ayaklarına yatarak ağzından laf almaya çalışıyorlardı. "Bugün kâfirler dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Öyleyse onlar­dan korkmayın da benden korkun." (Maide, 3) Tefsiri yaşanıyordu. Gazali'den umutlarını kestiler ve onu da diğer müminler gibi tutukladılar. Hapishanede işkence türü adına bir şey kalmadı, hepsini üzerinde denediler. Ama o, imanının gölgesinde sabrı kuşanarak asla inancından taviz vermedi. Hapishanede yaşadıklarını "Zindan Hatıraları" adlı kitapta yazmış olan Zeyneb El Gazali, asrın şahitlerindendir.

 Firavun’a karşı tek başına dik durup Kur’an-ı Kerim’in örnek gösterdiği Asiye gibi Firavunlaşmış sistemlere karşı, tağutlara karşı, zalimin zulmüne karşı dik duran Zeynep Gazali…

Mısır'ın Firavunlarından olan Abdunnasır’ın her türlü makam teklifini reddederek davanın dünyalıklarla değiştirilmeyeceğinin, Allah'ın ayetlerinin az bir pahaya değiştirilemeyeceğinin dersini vermiştir.“Allah'ın ayetlerini birkaç paraya sattılar ve insanları O'nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kadar kötüdür!" (Tevbe, 9)

Zeyneb el Gazali, ömür boyu hapse mahkûm edilir ve modern firavunun hapishanesinde, daha sonra Zindan Hatıraları adıyla neşredilecek olan kitabını yazacağı çilelerle dolu 6 yıl geçirir. 1971 yılında Suudi Arabistan kralının ricası üzerine serbest bırakılmasının ardından yine ilmi faaliyetler içinde olmaya devam eder.

Zeyneb Gazali Müslüman kadınların üzerinde büyük oyunların oynandığı ve batılılaşmanın öncüsü yapılmaya çalışıldığı bir çağda, Müslüman kadının duruşunu ve şahsiyetini göstererek tarihe iz bırakmıştır. 2005 yılında 88 yaşındayken bakî âleme göçen Zeyneb el Gazali için Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, örnekliğinin çağa taşınmasının çağın hanımlar eliyle kurulacağını, bunun bir sorumluluk ve vazife olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Hatırlayalım, Akabeye çıkanların ikisi kadın değil miydi? Hicrette yollara düsenler arasında biz de vardık. Akabede el uzatanlar arasında biz de vardık. Uhudun inlemesini biz de dinledik. Yezidin karşısına dikilen de bizdik. Ya şimdi hangi uğraşlar işgal etti biz kadınları?

O, onca işkenceyi sabırla yudum yudum içmiş ama bağlı bulunduğu cemaatin sırrını kafire ifşa etmemişti.

O, çağın Zeynebi olmuş, Mısır’ın yezidine hakkı haykırmaktan geri durmamıştı.

O, asra Asiye olmuş, çağının Firavununa boyun eğmemişti.

O, Mısır’a Hacer olmuş, vahyin suyunu ümmetin yitiklerine ulaştırmak için say yapmıştı.

 Ya şimdi, bu çağa “Zeynep Olmak” kimin görevidir? Yezidlere karşı kim hakkı haykıracak?

Ya şimdi, kimdir Asiye, Firavunların korkulu rüyası olacak?

Ya şimdi, susuz çocuklara (vahiysiz, namazsız, örtüsüz) Hacer olma çabasının sahibi kim olacak?

Ya şimdi, ‘Peygamberim yaşasın da evlatlarım feda olsun’ diyen Uhudun Nesibesi'nin yerine, ‘Peygamberim yaşasın da çocuklarım feda olsun’ diyen Nesibe kimdir?

Ya şimdi, Davanın kadına düşen görevini kim üstlenecek?

Ya şimdi, ‘Tevhid Davasında kadının rolü’ kimindir?

Araştırmacı Yazar, Sabiha Ateş Alpat'ın "Müslüman Kadının Tevhid Davası" kitbından alıntıdır.Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun!

Yorumunuz başarıyla gönderildi. Editör onayından geçtikten sonra sayfada yayınlanacaktır.
Yorumunuz iletilirken bir hatayla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yorum Yazın

E-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Endişe Etmeyin. (*) koyulan alanlar zounludur.

Diğer Yazılarımız